L.L. Stegman

Is democratie voor winnaars?

Het huwelijk tussen democratie en kapitalisme staat op springen. Incompetentie en afnemende transparantie in de politiek hebben tot veel ontgoocheling geleid. Dat deed de democratie geen goed. En een oneerlijke economie en een nog steeds (en fors) groeiende ongelijkheid hebben de geloofwaardigheid van het westerse kapitalisme aangetast. Een kille omgeving.
Lees meerIs democratie voor winnaars?

Pulp Fact-ion

In ‘Pulp Fact-ion’ zijn stukken bijeengebracht, geschreven in 2012 en 2013, maar voorbijgrijpend aan de actualiteit als zodanig. Het zijn open uitnodigingen tot overpeinzing en debat – en gegeven de ontelbare reacties, ‘live’ en ‘elektronisch’, is dat gelukt.
Lees meerPulp Fact-ion

Compromitteer de dromen niet

Warren Bennis heeft het ooit geweldig uitgedrukt: ‘Believing the purpose of business is to make money is like saying the purpose of the human body is to keep blood flowing’. Winst, of, veel beter, cash flow, is essentieel, maar niet de enige, en ook niet de eerste reden, voor het bestaan van een onderneming. Maar wel een conditio sine qua non…
Lees meerCompromitteer de dromen niet