Fantoomtrots

Over waan, waarde en verwondering

‘In het verleden was zelfs
de toekomst beter.’

Karl Valentin (Duits komiek)

Fantoompijn

Fantoompijn is een pijnsensatie die wordt beleefd als afkomstig van een geamputeerd ledemaat. De oorzaak van fantoompijn ligt in de hersenen. Het hersengebied dat oorspronkelijk correspondeerde met het geamputeerde lichaamsdeel is nog actief en wordt chronisch of af en toe geactiveerd. Bijzonder is de psychische fantoompijn: het gaat hierbij om pijn die wordt geassocieerd met een plaats, gebeurtenis, persoon of geluid. Voorbeeld: iemand is betrokken bij een motorongeluk en zijn rechterbeen wordt geamputeerd; iedere keer dat deze persoon na de amputatie een motor ziet of hoort voelt hij fantoompijn in zijn geamputeerde rechterbeen.

Fantoomtrots

Fantoomtrots is het ongemakkelijke gevoel dat ontstaat als we blijven hangen in het bekende, in het makkelijke, het voor de hand liggende. Daag je uit! Alleen kunstenaars leven, de rest is vooral aan het overleven. Het klopt natuurlijk: kunstenaars handelen, vinden zichzelf uit. Ze hebben niets met conventies, met wat was, met wat werkte. Ze zijn een scheppende kracht, op zoek naar het nieuwe. Ze vinden in zichzelf de verbeelding, om dat nog onbekende, onzichtbare, te schilderen, uit een stuk steen te hakken.
Wees een (levens)kunstenaar.

Wek – zakelijk én persoonlijk – de barbaar in jezelf tot leven: haal het beste naar boven. Streef naar vervulling! Dat leidt tot ánders durven kijken en dus méér zien. Sterker nog, volgens natuurkundige Max Planck verandert daardoor ook de werkelijkheid vanzelf. Opdat trots weer gerechtvaardigde trots wordt, trots op wat was, wat is en wat komt. En geen trots op louter wat ooit geweest is, dat is een vals en misleidend sentiment. Dáár kopen we niets voor, dat is waarde(n)loos.

uitgelicht

Aktuele Agenda

meervoudige waardecreatie, foto van een man en vrouw aan een vergadertafel.

10 september boek lancering!

Gegijzeld door geld

Het stockholmsyndroom van het aandeelhouderskapitalisme

Gegijzeld door geld; het stockholmsyndroom van het aandeelhouderskapitalisme verbindt op indringende wijze de crises waarin de wereld zich bevindt met onze zucht naar groei en geld. We zitten gevangen in het kapitalistisch systeem. Daarbij lijken we inmiddels gewend aan die gevangenis – sterker, we zijn er nadrukkelijk van gaan houden. En we komen er niet van los. De ‘aandeelhouder’ is doel geworden in plaats van middel. Deze transformatie heeft ervoor gezorgd dat ‘alles van waarde’ weerloos is geworden. Daarmee richten we onszelf uiteindelijk ten gronde. En we zijn goed op weg…

Bestel hem hier!

BESPIEGELINGEN, COLUMNS EN IN DE MEDIA

Rubrieken

Castagna’s cappuccino corner

Laatste berichten van The Cappuccino King

In Castagna’s Cappuccino Corner wordt telkens even kort stilgestaan
bij  actualiteiten die als het ware schreeuwen om een reactie.
Een korte reflectie over een schuimende koffie!

Castagna's Cappuccino Corner
Kind of Magic - bespiegelingen door Leo van de Voort
Kind of Blue - columns door L.L. Stegman
Castagna's Cappuccino Corner geschreven door de Cappuccino King
Castagna's Cappuccino Corner geschreven door de Cappuccino King

quote

‘We are all in the gutter,
but some of us are looking
at the stars.’

Oscar Wilde

Lees de laatste blogposts

‘Fail with Grace’

Winston Churchill zei het ooit als volgt: ‘succes is struikelen van mislukking naar mislukking zonder verlies van enthousiasme.’
‘Fail with Grace’.

Lees meer
Denk even met me mee…

De samenleving heeft steeds minder een gemeenschappelijke basis, in de zin van gedeelde normen, waarden en principes. Dat draagt bij aan een enorme versplintering van de samenleving. Je zou kunnen zeggen dat we alles horen, én steeds dover zijn voor elkaar.

Lees meer

our newsletter

Enter your email address to be updated with fresh news

Receive emails updates and hot offers