boeken, essays en verhalenbundels

Publicaties

Business boeken

Exit fantoomtrots

2022

Fantoomtrots is een verschijnsel dat zich kan voordoen kort voor of na een vijandelijke overname van een bedrijf. Een soort trots, een Oranjegevoel, op bedrijven die de laatste decennia van de beurs zijn gehaald, vaak door buitenlandse ‘barbaren en sprinkhanen’.

Lees meer

Risicovreugde

2018

Digitale, technologische en sociale ontwikkelingen ontgrenzen het speelveld van organisaties. Terwijl veranderingen over elkaar heen buitelen, liggen échte revoluties nog in het verschiet. De mogelijkheden zijn eindeloos – voor wie ze ziet en ernaar handelt. 

Lees meer

Strategie zoekt flow!

2014

‘Strategie zoekt flow!’ biedt houvast voor bestuurders en managers van organisaties die zich verwonderen over het achterblijven van prestaties bij het beschikbare potentieel en die bereid zijn tot niet-vrijblijvende reflectie.

Lees meer

Nooit meer strategiepijn

2010

Nooit meer strategiepijn schetst nut en noodzaak van houdbare waardecreatie. Het schetst ook de weg erheen, en het ontvouwt het kader van een humanistisch-economisch rentmeesterschap waarbinnen ‘excess returns’ gestalte kunnen krijgen: Arrow Dynamics.

Lees meer

Alle boeken zijn te koop via de auteur (boeken@fantoomtrots.nl) of eventueel via resp. de uitgeverij of Managementboek.nl

Vensters

Vensters op energieversterkend leiden

2021

Nadenken over het eigen gedrag, het gedrag van anderen, de dynamiek daartussen en de hoeveelheid energie in de organisatie is noodzakelijk voor succesvol leiderschap. Reflectie op gedrag leidt tot inzicht in organisatieprocessen. Het leidt tot het begrijpen van risico, dynamiek en energie. Waarbij je kan kijken naar de actieve componenten in de organisatie: de mensen, de belangen die er spelen en de inhoud van het werk.

Lees meer

Vensters op waarde

2021

Kapitaal moet renderen en vloeit nu eenmaal, in tegenstelling tot water, naar het hoogste punt. En het blijft dat doen, wat politici of ‘Rijnlandse bestuurders – waar ook ter wereld’ daar ook van vinden. De kapitaalmarkt verlangt realisatie van (kasstroom)potentie: hidden value (vanuit immateriële activa, nieuwe concepten, reële disrupties), benutting van talent en human resources, en absolute outperformance ten opzichte van de concurrentie.

Lees meer

Alle boeken zijn te koop via de auteur (boeken@fantoomtrots.nl) of eventueel via resp. de uitgeverij of Managementboek.nl

Column boeken

De prijs van alles en de waarde van niets

2016

Elk van de stukken in dit boek bevat wel een haakje waar je denken aan blijft vastzitten. Of je dat nu leuk vindt of niet. Maar het ontrafelen is telkens weer een groot genoegen.

Lees meer

Pulp Fact-ion

2013

Lees meer

Elementaire deeltjes

2012

Lees meer

Tasten naar een wereldbeeld

2011

Lees meer

Alle boeken zijn te koop via de auteur (boeken@fantoomtrots.nl) of eventueel via resp. de uitgeverij of Managementboek.nl

The Courage Research Project

Courage and Complexity

2016

There is an ongoing and increasing interest in ‘leadership’ – it sometimes seems that contemporary Western society is fixated on leadership. Despite all this, very little academic attention has been paid to leadership’s moral dimension, virtue ethics and courage.

Lees meer

Diverse

Zwaarmoedige verhalen voor bij het koffieapparaat

2019

Lees meer

Nieuwsbrief

Enter your email address to be updated with fresh news

Receive emails updates and hot offers