Risicovreugde

Dit boek is een pleidooi voor gedreven en gedurfd leiderschap. Heb je de verbeeldingskracht om met een onderscheidend verhaal te komen dat anderen inspireert? Zodat je bedrijf optimaal rendeert? Heb je de moed om te doen wat nodig is en te dealen met tegenwind en onvoorziene omstandigheden? En durf je keuzes te maken op basis van incomplete informatie, zonder de hierbij horende risico’s uit de weg te gaan? En ambitieuze doelen te realiseren.
Dit boek opent je ogen en zorgt voor de mindset van toekomstig succes.  

  • Voor het eerst ontmoeten de ‘harde’ kant van corporate finance en de ‘zachte’ kant van organisatiepsychologie elkaar op ooghoogte. En dagen elkaar uit.
  • Een boek voor frisdenkers, prestatieaanjagers en grensverleggers. 
  • Inclusief tien spraakmakende businesscases met o.a. de Rabobank, Ajax, DSM, Unilever, KPN, Wolters Kluwer en AkzoNobel.

De auteurs prikkelen de lezer om de lat fors hoger te leggen en meer leiderschap te tonen. Hierbij wordt de lezer nadrukkelijk uitgenodigd om te reflecteren op de eigen rolinvulling en het vermogen om buiten de comfortzone grenzen te verleggen. En dit te betrekken op de performance van zijn bedrijf.  Met als beloning een enorme resultaatverbetering en veel meer risicovreugde.  

Over de auteurs

Leo van de Voort is (internationaal) strategie- en corporate finance adviseur. Zakenblad Next! riep hem uit tot een van de belangrijkste vernieuwers van het bedrijfsleven in de afgelopen jaren.
Rob Fijlstra is zelfstandig adviseur, bevlogen spreker, coach en schrijver. Als klankbord en inspirator helpt hij organisaties bij vernieuwingen op het snijvlak van psychologie en bedrijfskunde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *