Castagna's Cappuccino Corner

Yeşilgöz, Reve en brievenboeken

Een onrustige week in de formatie. Dat heeft alles te maken met de VVD-fractie in de Eerste Kamer die bekendmaakte vóór de spreidingswet te gaan stemmen. Alle formerende partijen stemden in de Tweede Kamer juist tégen. Ook die van de VVD.
VVD-leden kregen deze week twee brieven op de mat. Eentje van Edith Schippers, VVD-fractievoorzitter van de Eerste Kamer, en een van Yeşilgöz. Beiden waagden nogmaals een poging om uit te leggen waarom de fracties niet op één lijn zitten.
Alsof je VVD-leden uit moet leggen hoe democratie werkt…

Nader tot U is een bundel van Gerard Reve, gepubliceerd in maart 1966. Het werk bevat vijf brieven en dertig gedichten. Weergaloos.
Het sterkste punt bij Reve vind ik zijn vergaand nihilisme en de daaruit voortvloeiende humor. Onweerstaanbaar. Vrijwel nergens klinkt er bitterheid of rancune, hooguit jegens hemzelf of het leven in het algemeen. “Het leven is een kruisdraging“…

Ik moest daarbij opeens sterk denken aan de brieven die Edith Schippers én Dilan Yeşilgöz (medio januari 2024) schreven naar hun VVD achterban. Het gevoelen was dat met het verwarrende optreden van de VVD-prominenten er een flinke crisis in de partij dreigde te ontstaan en een kloof tussen VVD-volksvertegenwoordigers en hun leden. Nader tot u!

De VVD-senatoren verrasten dinsdagavond vriend en vijand door zich unaniem achter de spreidingswet van hun ‘eigen’ demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) te scharen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer stemde in oktober nog tégen de wet.

Partijleider Dilan Yeşilgöz vindt dat de instroom eerst omlaag moet. Daarna mag er pas sprake zijn van spreiding. Los daarvan heeft Yeşilgöz sowieso moeite met de wet. Zij had gewild dat er een maximumaantal te verdelen asielzoekers in zou komen te staan en de wet moest tijdelijk zijn. Beide is niet het geval. En daarbij wilde zij de stemming in de Eerste Kamer uit laten stellen.. hallo! Onze demissionair minister van Justitie…
De vier politiek leiders in de formatie zitten wat betreft hun afkeer tegen de spreidingswet in de Tweede Kamer op één lijn. Half december riepen zij daarom de Eerste Kamer op om de wet tijdelijk in de ijskast te zetten. Dat lukte dus niet.
Leg dát maar eens uit.
Twee nederlagen voor Yeşilgöz, verlies van autoriteit en geloofwaardigheid, gebrek aan leiderschap. En het plaatste Schippers in een onmogelijke positie. Die vindt dat niet fijn.
Het politieke leven is een kruisdraging…

Het schrijverschap van Gerard Kornelis van het Reve zat eind jaren vijftig-begin jaren zestig behoorlijk in het slop. Daar kwam verandering in toen de schrijver zich vol enthousiasme, en niet in het minst geleid door financiële motieven, stortte op het genre van de brief. Veelzeggend is de titel van de voorganger van Nader tot U: in 1963 publiceert Reve Op weg naar het einde

Met De avonden had Reve zich al een plek verworven in de Nederlandse literatuur, met de literaire brieven had hij een nieuwe vorm gevonden die zijn positie bevestigde en bestendigde en hem bovendien, zoals hijzelf opmerkte, ‘een groot en blijvend lezersbestand’ opleverde.
Of de brieven van Schippers en Yeşilgöz ‘een groot en blijvend kiezersbestand’ opleveren moet nog blijken.
Voorlopig houd ik het voor Yeşilgöz bij…op weg naar het einde. 

The Cappuccino King

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *