meervoudige waardecreatie, foto van een man en vrouw aan een vergadertafel.

9 APRIL – Meervoudige waardecreatie

De focus op meervoudige waardecreatie staat steeds prominenter op de bestuursagenda. Voor aandeelhouders gaat het om een rechtvaardig rendement, terwijl andere stakeholders oproepen tot meer duurzaamheid, langetermijnvisie en maatschappelijke legitimering. Dit zorgt voor een spannend speelveld voor bestuurders en toezichthouders, waarbij louter procedureel toezicht, governance-codes en afvinklijstjes niet meer toereikend zijn.

We zien langzaamaan dat er sprake is van een reset van het kapitalisme – het wordt steeds vaker in een duurzaamheidsperspectief geplaatst. Ook wordt er luider gepleit voor een heroriëntatie op de – te nadrukkelijke – rol van de aandeelhouders in het governancemodel. Activistisch toezichthouden is een niet te stoppen trend. Er is een groeiend pleidooi voor de transformatie om de Chief Financial Officer (CFO) te herdopen naar de Chief Value Officer (CVO). Dit maakt duidelijk dat het niet langer gaat om louter euro’s maar om waardecreatie in veel bredere zin.

De focus op meervoudige waardecreatie staat steeds prominenter op de bestuursagenda. Voor aandeelhouders gaat het om een rechtvaardig rendement, terwijl andere stakeholders oproepen tot meer duurzaamheid, langetermijnvisie en maatschappelijke legitimering. Dit zorgt voor een spannend speelveld voor bestuurders en toezichthouders, waarbij louter procedureel toezicht, governance-codes en afvinklijstjes niet meer toereikend zijn.

Meervoudige waardecreatie wordt een conditio sine qua non om de license to operate te behouden; alle stakeholders moeten hun gerechtvaardigde belangen op elkaar afgestemd en gerealiseerd zien. Het schaadt de reputatie als de bedrijfstop de één tekort doet omwille van de ander.

Tijdens deze cursus, onder leiding van Leo van de Voort en emeritus hoogleraar prof. Leen Paape, gaan we diepgaand in gesprek over de verantwoordelijkheid van bestuurders en toezichthouders om meervoudige waardecreatie in te bedden in besluitvorming, uitvoering en toezicht en hoe dit te communiceren (want louter een jaarverslag volstaat niet meer).

Wat ga je leren?

 • Meervoudige waardecreatie: wat houdt het precies in?
 • De steeds dwingender context van meervoudige waardecreatie
 • Wat betekent meervoudige waardecreatie voor de finance functie?
 • Gastspreker Marcel Veenhuizen deelt inzichten uit de actuele praktijk
 • Break-out sessies en een plenair gesprek over stellingen
 • Hoe ontwikkelt zich de rol van de CFO en controller in dit speelveld?
 • 5 concrete take aways om mee aan de slag te gaan

Wat levert het je op?

 • Blijf gesprekspartner op niveau (RvB/RvC)
 • Up-to-date kennis op een actueel thema
 • Handvatten voor Integrated Reporting
 • Inzicht in Impact Valuation
 • Mogelijkheid je te ontwikkelen tot Chief Value Officer en impact controller
 • Goed zicht op wat er op Finance afkomt
 • Inzicht in steeds dominanter value-at-the-core

Voor wie is de cursus bestemd?
Deze cursus is bestemd voor iedere bestuurder, cfo, controller en accountant die binnen zijn/ haar (middelgrote tot grote) onderneming mee dient te denken over vraagstukken rondom meervoudige waardecreatie en de license to operate.

Deelnemers ontvangen het boek Exit Fantoomtrots van Leen Paape en Leo van de Voort.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *